Najnowsze

Wyróżnione

Ważna informacja!!!

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowe środki unijne, ponad 5 mln zł, dla mieszkańców naszego obszaru obejmującego gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż i Miasto Raciąż!!!

Z przyjemnością informujemy, że nasze stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki na rozwój naszego obszaru w wysokości 4 573 441 zł na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju oraz  457 344 zł na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, razem 5 030 785 zł. Dzięki temu mieszkańcy naszego obszaru mają szanse zrealizować kolejne projekty w ramach działań:  Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  Małe projekty. Stało się to w wyniku złożenia przez LGD – Przyjazne Mazowsze, w lipcu ubiegłego roku, wniosku aplikacyjnego i przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 27 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i znaleźliśmy się wśród 9 grup z województwa mazowieckiego, którym przyznano fundusze. Przypominamy, że w wyniku pierwszego naboru w 2009 roku zdobyliśmy 6 700 276 zł na realizację lokalnej strategii rozwoju oraz 1 675 069 zł funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację, razem 8 548 628 zł. Większość środków została już wykorzystana, w lutym ogłaszamy ostatni nabór z tej puli środków. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców, samorządów, instytucji i organizacji na korzystanie z dofinansowania własnych pomysłów. Dzięki funduszom europejskim wyremontowano i wyposażono świetlice wiejskie, utworzono place zabaw, zbudowano chodniki, parkingi, odnowiono dzwonnicę oraz elewację w zabytkowym kościele oraz place przy kościołach, wydano foldery informacyjno – promocyjne,  zorganizowano wiele imprez, utworzono ścieżki dydaktyczne, powstały nowe przedsiębiorstwa usługowe: budowlane, klimatyzacyjne, komunalne i inne a także stworzyliśmy warunki do rozwoju już istniejących firm.

Dlatego cieszymy się, że dzięki nowej puli środków będzie można zrealizować kolejne inicjatywy i przedsięwzięcia, nowe projekty, które zaspokoją nasze potrzeby i przyczynią się do rozwoju powiatu płońskiego.
Dodatkowe nabory przeprowadzimy tak szybko jak to będzie możliwe, przewidujemy jeszcze w tym kwartale 2013 roku i będą  skierowane dla rolników, przedsiębiorców, samorządów, stowarzyszeń, klubów oraz zainteresowanych mieszkańców z obszaru naszego działania.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność