informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne w PCPR w Płońsku

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w PCPR w Płońsku, w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD- Przyjazne Mazowsze, w ramach PROW na lata 2021 – 2027.

Celem spotkania była identyfikacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminach powiatu płońskiego, wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb tych grup oraz adekwatnych do potrzeb działań. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor PCPR Pani Agnieszka Piekarz wraz z zespołem pracowników. Podczas spotkania wskazano grupy zagrożone wykluczeniem społecznym na obszarze LGD- PM. To przede wszystkim niepełnosprawni, młodzież opuszczająca pieczę zastępczą (18+), dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej, doświadczające przemocy, domów dziecka, osoby starsze, chore. Najważniejsze problemy społeczne to ubóstwo, przemoc, uzależnienia, depresja, niewydolność wychowawcza, choroby. Na spotkaniu zaproponowano działania adekwatne do potrzeb tych grup, przede wszystkim deinstytucjonalizację, wspieranie tworzenia usług blisko miejsca zamieszkania np. środowiskowych domów samopomocy, gospodarstw opiekuńczych dla osób starszych, świetlic środowiskowych dla dzieci. Ważna jest edukacja na poziomie małego dziecka, kursy, szkolenia dla opuszczających pieczę zastępczą, diagnostyka, profilaktyka zdrowotna, dostęp do specjalistów, w tym, diabetologa, dietetyka, psychiatry. Dziękujemy uczestnikom spotkania za udział w spotkaniu i przekazanie cennych uwag do nowej strategii LGD - Przyjazne Mazowsze.

 

pln1a

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność