Najnowsze

Wyróżnione

Słotwin ma nowe miejsce rekreacji !!!

Nowy plac zabaw „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia”  powstał w Słotwinie w gminie Załuski. Oficjalnego otwarcia w dniu 7 lipca 2022 r. dokonali przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze i  Gminy Załuski.

 

Tuż po przecięciu wstęgi,  na plac zabaw zawitały dzieci, które z radością korzystały ze wszystkich dostępnych urządzeń tj. linarium, bocianiego gniazda, piaskownicy, zestawu zabawowego z wbudowaną zjeżdżalnią, bujaków. Plac został również wyposażony w tablicę edukacyjną (Ekosystem lasu) oraz fotościankę. Dzień umilały także animacje, gry i zabawy zorganizowane przez LGD-Przyjazne Mazowsze. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki ufundowane przez LGD- PM i Gminę Załuski.

 

Życzymy  jak najlepszej zabawy i zadowolenia z nowego placu zabaw!

 

W ramach projektu współpracy pt. „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia” powstało w gminach powiatu płońskiego 11 placów zabaw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, natomiast jej partnerem LGD „Kurpsie Razem”.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność