Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za rok 2021 z działalności LGD-PM i wybrało Radę Stowarzyszenia na nową kadencję 2022 - 2024

W czwartek, 29 września 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2021. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2021. Wybrano także członków Rady Stowarzyszenia na nową kadencję 2022 – 2024. 

Członkom Rady Stowarzyszenia, którzy pełnili swoje obowiązki w latach 2019-2022, składamy serdeczne podziękowania za rzetelną i sumienną pracę przy ocenie i wyborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej obszaru LGD-PM.

 

Protokół XXIV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 29 września 2022 r.

Uchwała Nr 1/XXIV/2022 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

Uchwała Nr 2/XXIV/2022 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Uchwała Nr 3/XXIV/2022 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Uchwała Nr 4/XXIV/2022 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków rady stowarzyszenia oraz sposobu głosowania na kandydatów

Uchwała Nr 5/XXIV/2022 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność