Najnowsze

Wyróżnione

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowo prawie 5 mln zł dla mieszkańców naszego obszaru

Szanowni Państwo,

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o blisko 40 mln zł wzrośnie budżet
9 mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Środki te będą przeznaczone na wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju oraz funkcjonowanie lokalnych grup działania. 28 stycznia
2013 roku aneksy w tej sprawie podpisali Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele LGD.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowo prawie
5 mln zł dla mieszkańców naszego obszaru na realizację projektów wpływających
na rozwój powiatu płońskiego. Znaleźliśmy się w gronie 9 grup na Mazowszu i 72 w
kraju, którym udało się otrzymać pieniądze na dodatkowe zadania i nowe projekty.
Zachęcamy mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto,
Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, i miasta Raciąża do korzystania ze środków unijnych i
składania do nas wniosków o przyznanie pomocy finansowej.
Państwa projekty powinny służyć realizacji celów określonych w rozszerzonej Lokalnej
Strategii Rozwoju dla naszego powiatu.

Nabory wniosków w oparciu o rozszerzoną Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą
się w marcu - z działań Odnowa i rozwój wsi i Małe Projekty oraz w kwietniu z działań
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej.

Szczegółowe informacje będą ukazywały się na naszej stronie internetowej.

Zdjęcia z podpisania aneksów oraz informacja prasowa do pobrania na stronie:

Mazovia

Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność