Najnowsze

Wyróżnione

Relacja ze szkolenia z zakresu rozwoju działalności gospodarczej

W dniu 27 marca 2023 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zorganizowała spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.


Szkolenie poprowadziły Panie Dominika Zacieska i Agnieszka Matoblewska, które przedstawiły m.in. podstawowe zasady udzielania wsparcia, w tym limity środków w naborze, formy i wysokość dofinansowania. Podczas spotkania omówiono ponadto zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, opracowania biznesplanu oraz kryteria wyboru operacji.  

 

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczyły liczne pytania zadawane w trakcie dyskusji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu i życzymy owocnej pracy przy pisaniu wniosków o przyznanie pomocy.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z opracowanego przez nas Poradnika dla Wnioskodawców w zakresie rozwijania działalności gospodarczej dostępnego pod linkiem: 

https://lgdpm.pl/do_pobrania/Informacja-dla-beneficjentow.pdf

 

Dokumenty dot. naborów wniosków o przyznanie pomocy - Firma z pomysłem - rozwijanie działalności gospodarczej dostępne są pod linkiem: https://www.lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=252

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność