Najnowsze

Wyróżnione

Komunikat dot. wezwania wnioskodawców do uzupełnień – data publikacji 19-04-2023

W dniu 17-04-2023 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zakończyła nabory wniosków  w następujących zakresach:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza – wpłynęły  3 wnioski o przyznanie pomocy

- Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem – wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że po wstępnej weryfikacji zgodności wniosków z LSR wezwała wnioskodawcę  do złożenia uzupełnień/wyjaśnień w przypadku następującego wniosku w zakresie :  

  • Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem - wniosek o przyznanie pomocy: nr 9/FPR/2023/XXII 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność