Najnowsze

Wyróżnione

II spotkanie klubowe w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA

W dniu 31 stycznia 2013 r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA - Tourism for Economic Revival of Rural Areas/ Turystyka - dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich/ w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo Aksamitka” w Gawłowie odbyło się drugie spotkanie klubowe lokalnych podmiotów z branży turystycznej. 

Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.
Projekt realizowany jest w ramach osi 4 (Leader) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez trzy polskie Lokalne Grupy Działania (LGD): Aktywni Razem - z siedzibą w Łącku, Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego - z siedzibą w Legionowie i Przyjazne Mazowsze – z siedzibą w Płońsku oraz przez fińską LGD Perapohjolan kehitys – z siedzibą w Ranua w Laponii.
Celem projektu jest lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału obszarów objętych działalnością czterech uczestniczących w nim LGD poprzez: zainicjowanie współpracy podmiotów turystycznych na każdym z obszarów i udzielenie wsparcia merytorycznego istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystać dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Zakładana współpraca podmiotów turystycznych ma zaowocować rozwojem wspólnych produktów turystycznych oraz zintegrowanych ofert turystycznych każdego obszaru, a także wzajemną promocją tych ofert w objętych nim regionach. Chcielibyśmy do projektu włączyć młodzież, zainteresowaną tą problematyką.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012, a jego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2014 roku. Dotychczas odbyła się wizyta studialna w Polsce fińskich firm z sektora turystyki.
Podczas tego spotkania właściciele gospodarstw agroturystycznych i wypożyczalni kajaków , w swoich prezentacjach pokazali różne rodzaje działalności, ukierunkowane na rozwój turystyki lokalnej na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze. Właściciel „Rancza Aksamitka”, w którym gościliśmy, Pan Bogusław Aksamit, oprowadził nas po swoim gospodarstwie, opowiedział o rozwijaniu swojej działalności oraz ugościł smacznym żurkiem i pierogami.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność