Najnowsze

Wyróżnione

Umowa podpisana!!!

Screenshot 2023 07 11 at 08.58.35

 

W dniu 7 lipca 2023 roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pt. „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze.  Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

Celem zadania jest popularyzacja wiedzy na temat konieczności dbania o jakość powietrza

w naszym otoczeniu poprzez organizację konferencji „Czyste powietrze dla Europy” – czyste

powietrze dla nas” dla liderów społeczności lokalnej, wydanie publikacji tematycznej i

przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.

 

Konferencja skierowana będzie do liderów społeczności lokalnej, samorządowców, NGO, nauczycieli, wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzje i mogą docierać z kampanią edukacyjną i promocyjną do mieszkańców z terenu powiatu płońskiego i Północnego Mazowsza. Publikacja natomiast będzie miała charakter edukacyjno- promocyjny, będzie zawierała treści dotyczące sposobów ochrony powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza.

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania  - Przyjazne Mazowsze, Partner projektu: Nadleśnictwo Płońsk – Lasy Państwowe.

 

Screenshot 2023 07 11 at 08.59.10

 

Na realizację projektu pt. „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie  18 590 zł.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność