Najnowsze

Wyróżnione

Nowe fundusze dla mieszkańców naszego obszaru - UMOWA NA REALIZACJĘ LSR PODPISANA!

W dniu 15 grudnia 2023 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku Pani Danuta Kucińska – prezes zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Pani Agnieszka Matoblewska – zastępca prezesa zarządu podpisały z Panem Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju pozyskaliśmy kwotę 2 250 000,00 euro. 

 

W ramach tych funduszy realizowane będą działania zapisane w LSR, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych z mieszkańcami obszaru LGD-PM obejmującego gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo, Miasto i Gmina Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Miasto i Gmina Sochocin, Załuski oraz Staroźreby.

 

Dzięki podpisanej umowie w najbliższych latach będziemy mogli w ramach konkursów przekazać przedsiębiorcom, JST, organizacjom pozarządowym z terenu LGD pozyskane środki finansowe na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. 

 

I. Rozwijanie aktywności, współpracy i świadomości obywatelskiej mieszkańców
II. Poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
III. Poprawa dostępności do usług dla lokalnej społeczności

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność