Najnowsze

Wyróżnione

Tworzymy markę lokalną!

W dniach 16-17 luty 2024 r.odbyły się warsztaty zorganizowane przez LGD - Przyjazne Mazowsze poświęcone wspólnemu budowaniu marki lokalnej. W spotkaniu, które miało miejsce w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne brali udział przedstawiciele różnych sektorów naszego obszaru, głównie lokalnych JST i NGO oraz mieszkańcy. 

Spotkanie otworzyła i przywitała uczestników Pani Danuta Kucińska – Prezes LGD-PM.

Pierwszy dzień warsztatów pt. MARKA LOKALNA – TWORZYMY WSPÓLNĄ OPOWIEŚĆ O MIEJSCU, pani Olga Gałek rozpoczęła od omówienia pojęcia marki lokalnej i przedstawiła przykłady budowania marki parasolowej/lokalnej z Polski, Austrii i Włoch. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość opowiedzieć o sobie i zaprezentować swój produkt lub przedstawić swój pomysł na produkt lokalny.

 

Kolejnym punktem spotkania była część warsztatowa, podczas której uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne. Spośród wcześniej zidentyfikowanych atutów i atrakcji Przyjaznego Mazowsza, uczestnicy wybierali te, które są dla nich najważniejsze a następnie te które są istotne z punktu widzenia mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. Dzięki wspólnej opowieści o miejscu uczestnicy odkryli motywację do budowania marki lokalnej.

Drugi dzień warsztatów pt. IDEA I ZASADY FUNKCJONOWANIA POD MARKĄ OBSZARU PRZYJAZNE MAZOWSZE, pani Olga rozpoczęła odprzedstawienia prezentacji dot. zarządzania marką lokalną. Po wstępnej prezentacji uczestnicy tworzyli kryteria dla produktów markowych obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Kolejne punkty polegały na omówieniu korzyści, obowiązków związanych z funkcjonowaniem pod marką lokalną oraz ich sieciowaniu i pomysłów na współpracę. Ostatnim elementem spotkania było podsumowanie warsztatów. 

 

Spotkanie prowadziła: Olga Gałek – autorka metody budowania marki lokalnej i współtwórca kilkunastu marek lokalnych, m.in. Dolina Karpia, KARPATING, Miodny Szlak, Skarby Ducha Gór, Sudecki Świat. 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom warsztatów za aktywny udział.

 

 

 logo i slogan operacja własna II

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność