Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie oraz
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zapraszają wszystkich zainteresowanych
mieszkańców powiatu płońskiego do odwiedzenia Targów Organizacji Pozarządowych, które
odbędą się 12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjno – Edukacyjnym Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, w
godzinach od 10.00 do 16.00.

Celem Targów jest promocja dokonań i dorobku organizacji pozarządowych z
powiatu płońskiego oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w lokalnej
społeczności. Na stoiskach wystawowych organizacje będą prezentować swoje
dotychczasowe osiągnięcia i zapraszać do współpracy.

W trakcie Targów prowadzone będą dwa panele dyskusyjne dotyczące kwestii
ważnych dla organizacji pozarządowych.

Wierzymy, że dla uczestników tego wydarzenia będzie to prawdziwa lekcja
społeczeństwa obywatelskiego promująca aktywność w życiu społecznym
lokalnej
wspólnoty.

10.00 – 16.00 Prezentacja stoisk wystawowych organizacji pozarządowych

10.15 – 10.30 Występ zespołu „Zawsze Młodzi”

10.30 – 12.00 I Panel dyskusyjny: Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem.
W stronę modelowej współpracy.

12.00 – 12.30 Występ zespołu „Warto Żyć”

12.30 – 13.30 II Panel dyskusyjny: Finansowanie działania organizacji pozarządowych –
nowe źródła, nowe możliwości.

13.30 – 14.00 Występ zespołu Stowarzyszenia „Art Płona”

 

Pobierz Zaproszenie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność