informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje społeczne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestniczyli w nim mieszkańcy obszaru LGD-PM, Przedstawiciele Gmin, Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz członkowie Stowarzyszenia.  

Czytaj więcej...

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,nad którą wspólnie z mieszkańcami  pracowaliśmy od maja 2022 r. dobiega końca. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. Ubiegamy się o pozyskanie środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów.

Czytaj więcej...

Konsultacje budżetu oraz harmonogramu działań nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,nad którą wspólnie z mieszkańcami  pracowaliśmy od maja 2022 r. dobiega końca. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. Ubiegamy się o pozyskanie środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów.

Czytaj więcej...

Raport z debaty podsumowującej

Debata podsumowująca spotkania konsultacyjne dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2021 – 2027 r. odbyła się w dniu 21 września 2022 r.

Na początku spotkania Zarząd LGD-PM przedstawił, na podstawie danych ze spotkań, warsztatów, wywiadów i ankiet, analizę wniosków z konsultacji.

Czytaj więcej...

Debata podsumowująca spotkania konsultacyjne

Od maja br. razem z mieszkańcami naszego obszaru pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności. Identyfikujemy nasz potencjał i wyznaczamy najważniejsze kierunki rozwoju.

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne w PCPR w Płońsku

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w PCPR w Płońsku, w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD- Przyjazne Mazowsze, w ramach PROW na lata 2021 – 2027.

Czytaj więcej...

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju - relacje ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin obszaru LGD-PM

 

Podczas warsztatów uczestnicy identyfikują mocne i słabe strony obszaru  gminy oraz zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT).  Wypowiadają się również na temat problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Na tej podstawie wspólnie określają najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Działania na lata 2023-2027

Załuski

 

 

Miasto Raciąż

 

 

Czerwińsk

 

 

Staroźreby

 

 

Sochocin

 

 

g. Raciąż

 

 

Płońsk

 

 

Nowe Miasto

 

 

Naruszewo

 

 

Joniec

 

 

Dzierząznia

 

 

Baboszewo

 

 

 

 

 

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

Przedmiotem konsultacji jest partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu LGD-PM, ekspertów oraz lokalnych liderów. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność