Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na konferencję nt. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”

 plakat konferencja 1

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji  pn. Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, która odbędzie się 12 września 2021 r. o godz. 10.30 podczas XV JESIENNEGO JARMARKU „od pola do stołu” w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku.

Czytaj więcej...

Nagrody w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leader wręczone !!!

5 logotypów do KSOW bez stopki 2

W dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu wręczyliśmy nagrody laureatom konkursu im.  Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera, którzy przybyli na uroczystość.

Czytaj więcej...

Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze wręczone!!!!

 

W dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu zostały wręczone w ramach II Edycji Certyfikaty i Statuetki Marka Przyjazne Mazowsze. 

Czytaj więcej...

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera ROZSTRZYGNIĘTY !!!

5 logotypów do KSOW bez stopki

 

W czerwcu br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze ogłosiła konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. W terminie od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r.  do biura LGD-PM  wpłynęło 20 zgłoszeń. Wyznaczona przez Zarząd Komisja konkursowa oceniła zgłoszenia na indywidualnych kartach oceny. W dniu 2 sierpnia 2021 r. członkowie Komisji na spotkaniu w biurze LGD-PM dokonali podsumowania zgłoszonych inicjatyw i zatwierdzili ich ostateczną ocenę. 

Czytaj więcej...

Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia (CERS) – wniosek złożony

 

Wniosek  pn. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu współpracy (działanie 19.3, PROW na lata 2014 -2020), którego liderem jest LGD- Przyjazne Mazowsze, partnerem LGD „Kurpsie Razem”. Celem inicjatywy jest aktywizacja mieszkańców obszaru obu LGD i jego promocja oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie CERS.

Czytaj więcej...

„Produkt lokalny Ekomarka” – podsumowanie warsztatów

 

slogan

Warsztaty „Produkt lokalny Ekomarka” odbyły się w dniach 7-8 sierpnia 2021r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka, w Pólce Raciąż. Szkolenie było realizowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy „WIEŚ”, którego liderem jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy LGD, partnerem LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

 

Zaproszenie na otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”. 

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze przyjęło projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W dniu 22 czerwca br. LGD – Przyjazne Mazowsze zorganizowała ostatnie już konsultacje dla mieszkańców powiatu płońskiego (z wyłączeniem Miasta Płońska) dotyczące podziału dodatkowych środków finansowych, o jakie może ubiegać się LGD-PM  w ramach poddziałania 19.2. PROW 2014-2020. Proponowane zmiany opracowano na podstawie analizy dotychczasowego wdrażania LSR

Czytaj więcej...

Dodatkowe fundusze dla mieszkańców – zaproszenie na podsumowanie konsultacji!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wstępne konsultacje z potencjalnymi beneficjentami odbyły się w maju a z  przedstawicielami samorządów lokalnych oraz członkami Rady stowarzyszenia w pierwszej dekadzie czerwca br.

Czytaj więcej...

Umowa na realizację projektu pt. Inclusion Leader podpisana

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Inclusion Leader”w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne z Radą Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze

 

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z Radą Stowarzyszenia LGD –
Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dyspozycji
mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne z przedstawicielami samorządów lokalnych

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

Czytaj więcej...

Projekt LGD-Przyjazne Mazowsze pt. Inclusion Leadera wybrany w konkursie KSOW

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

Ponad 60 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na projekt pt. Inclusion Leader, który został wybrany w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne

Możemy ubiegać się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność