Najnowsze

Wyróżnione

Dobre praktyki marki lokalnej na przykładzie marki Dolina Pilicy… zwolnij bieg

W dniu 25 października 2022 r. gościliśmy na obszarze Stowarzyszenia Dolina Pilicy. W wizycie studyjnej pt. „Marka lokalna - jak to działa?” wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe z obszaru LGD-PM. 

Czytaj więcej...

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (IV EDYCJA 2022)

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za rok 2021 z działalności LGD-PM i wybrało Radę Stowarzyszenia na nową kadencję 2022 - 2024

W czwartek, 29 września 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2021. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2021. Wybrano także członków Rady Stowarzyszenia na nową kadencję 2022 – 2024. 

Czytaj więcej...

Uwaga! Ważna informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów

W związku z pismem UM WM z dnia 4 października  2022 roku przekazujemy informację dotyczącą obowiązującej od dnia 16 kwietnia 2022 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj więcej...

Debata podsumowująca spotkania konsultacyjne

Od maja br. razem z mieszkańcami naszego obszaru pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności. Identyfikujemy nasz potencjał i wyznaczamy najważniejsze kierunki rozwoju.

Czytaj więcej...

Z wizytą na obszarze lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

W dniach 19-20 września 2022 r. LGD-Przyjazne Mazowsze zorganizowała wizytę studyjną pt. „Prezentacja dobrych praktyk na przykładzie podmiotów z terenu lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. W wizycie wzięli udział członkowie LGD-PM oraz przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD-PM, w tym KGW. Pierwszego dnia wizyty uczestnicy zwiedzili podziemia opatowskie, zobaczyli Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz udali się do Winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach, dofinansowanej z funduszy lgd, gdzie zapoznali się z tajemnicą powstania wina (produkcja, gatunki).

Czytaj więcej...

LGD- Przyjazne Mazowsze podczas XVI Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu”

W sobotę, 10 września 2022 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w XVI Jesiennym Jarmarku „od pola do stołu” zorganizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do dalszych konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Razem z mieszkańcami pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności. 

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze na IX Jarmarku Raciąskim

W dniach 14 -15 sierpnia 2022 r. w Parku Miejskim w Raciążu już po raz dziewiąty odbył się Jarmark Raciąski zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminę Miasto Raciąż oraz Gminę Raciąż.

Czytaj więcej...

Ruszyła V edycja Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Konkurs skierowany jest  do mieszkańców Mazowsza,

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenia on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenia w ramach operacji pt. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” są bezpłatne i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej...

Słotwin ma nowe miejsce rekreacji !!!

Nowy plac zabaw „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia”  powstał w Słotwinie w gminie Załuski. Oficjalnego otwarcia w dniu 7 lipca 2022 r. dokonali przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze i  Gminy Załuski.

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI MAZOWIECKI KONKURS SERÓW ZAGRODOWYCH

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. 

Czytaj więcej...

Plac zabaw w Grodźcu oficjalnie otwarty !!!

W dniu 5 lipca 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia”. Nowe atrakcyjne miejsce dla najmłodszych dzieci powstało przy Szkole Podstawowej w Grodźcu (Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą). 

Czytaj więcej...

Plac zabaw w Strzembowie otwarty. Zapraszamy!!!

W dniu 5 lipca 2022 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Gmina Naruszewo dokonały uroczystego otwarcia placu zabaw „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia” w Strzembowie.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność